Šta je lozinka.me?

lozinka.me je online platforma, nastala kao hobi projekat, koja vam omogućava da brzo, anonimno i sigurno provjerite jačinu lozinke.

Svi resursi ovog sajta (skripte, baza podataka, kod na osnovu kojeg sajt funkcioniše, slike i ostali fajlovi) su javno dostupni - open source .

Ovo garantuje sigurnost i anonimnost servisa. Svako ko želi, može pregledati kod na osnovu kojeg ovaj sajt fukcioniše i može predložiti izmjene.

Provjera jačine lozike vam omogućava da:

  • Vidite karakteristike lozinke
  • Provjerite koliko je vremena računaru potrebno da otkrije lozinku
  • Utvrdite da li se lozinka nalazi u listama najčešće korištenih lozinki
  • Dobijete konačan rezultat jačine lozinke baziran na svim karakteristikama lozinke (0-4)