Privatnost

Ovaj sajt ne prikuplja nikakve podatke koji bi mogli da dovedu do identifikacije korisnika.

Na osnovu izvornog koda ovog sajta, koji je javno dostupan, možete se uvjeriti da ovaj sajt ne prikuplja nikakve podatke.

Cilj ovog servisa nije identifikacija i prikupljanje podataka, već povećanje sigurnosti.